Hangzhou Semiconductor Wafer Co., Ltd

Hangzhou Semiconductor Wafer Co., Ltd

Street Address: 
888 Dongken Road´╝îJiangdong 3rd road. Dajiangdong industrial cluster district,Hangzhou Zhejiang China
Hangzhou
Zhejiang Province
China
311222
Web Site Address: 
Company Description: 

Develop.manufacture and sell high quality semiconductor wafers; large size semiconductor wafer;bare wafer.

Company ID: 
1016937
Join Date: 
Jan 15, 2019
Address Map: 
Primary Industry: 
Semiconductor